zoekertjes
 • Deelname
 • Lid worden
 • Onze markten
 • Markten collega's

ALGEMEEN REGLEMENT

Vzw RommelMarktBond Oudenaarde (R.M.B.O)

 • Iedere persoon kan deelnemen aan onze rommelmarkten, zowel particulieren als professionelen.

 • Professionele verkopers dienen in orde te zijn met de wetgeving op ambulante handel.

 • Elke deelnemer kan zich laten lid maken bij onze vereniging en zodoende genieten van de voordelen.
  Voorwaarden en reglement omtrent lid worden ,is te verkrijgen via bestuur.

 • Inschrijven voor onze markten kan per mail: herve.salomon@telenet.be,
  website: www.vzw-rmbo.be,
  tel/fax : 055/610785 of gsm: 0473 35 49 31

  • Een standplaats wordt slechts voorbehouden indien het standgeld betaald is 10 dagen voor de rommelmarkt.

  • Betalen kan via overschrijving op onze rekening BE 90 1030 2351 8932 op naam van vzw rommelmarktbond met vermelding van naam,data,markt en aantal meters.

  • Steeds betalen met naam waarmee je inschrijft.

  • Men kan ook contant betalen aan persoon van het bestuur.

  • Bij telefonische inschrijving moet het standgeld binnen de 10 dagen na inschrijving gestort zijn, anders wordt de plaats niet voorbehouden.Deze standplaats mag dan door de inrichting terug verhuurd worden.

 • Deelnemers die inschrijven na data betalen 50 cent per meter meer dan de normale prijs.

 • Deelnemers die zich als risico de dag zelf aanmelden betalen dubbel .

 • Onze standplaatsen zijn genummerd.

 • Bij de standplaatsen mogen de wagens steeds blijven staan, doch anders vermeld op flyers.

 • Bij standplaatsen kleiner dan 6 meter moet de wagen achter de stand verwijderd worden

 • De inrichters kunnen standhouders weigeren ,indien goederen niet aan voorwaarden voldoen.

 • Standhouders dienen hun eigen afval mee te nemen, zoniet word naam doorgegeven aan hogere instanties ,
  wat ook uitsluiting op onze andere markten inhoud.

 • Verdere info word verkregen via de flyers die onze inrichting ronddeelt.

 • Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

Reglement  leden

 • Iedere persoon kan zich lid maken van onze vereniging,zowel particulieren als proffesionelen.
 • Leden betalen een jaarlijks lidgeld van 25 euro.elk lid krijgt een lidkaart.
 • Leden krijgen hierdoor een korting van 50 cent per lopende meter met een maximale stand van 10 m.
 • De lidkaart is op naam en niet overdraagbaar op collega’s.
 • Het lidgeld word betaald op onze rekening 103-0235189-32 met vermelding lidkaart  en de naam op wie de kaart spreekt.
 • Het standgeld dient betaald te zijn 10 dagen voor de rommelmarkt,zoniet valt een lid ook onder het duurdere standgeld.doch elk lid krijgt zijn 50 cent korting per meter.
  Wanneer lid zich als risico de dag zelf aanmeld betaalt hij het risico geld verminderd met 50 cent.
 • Het standgeld dient tevens betaald te worden op onze rekening 103-0235189-32 met duidelijke vermelding van aantal meter ,naam en  welke markt. Steeds betalen onder de naam dat mn inschrijft en deze die vermeld is op lidkaart.

ZONDAG 15 JANUARI 2017: ROMMELBEURS

 • Verkoop van allerhande tweedehandsartikelen, brocante, enz
 • De Qubus – Oudenaarde
 • Info Standhouders :
  • genummerde plaatsen
  • standen opzetten vanaf 7 u
  • inschrijven verplicht
 • standgeld :
  • 4,00/meter rijstand, 5,00/m muurstand
  • 5,00 extra hoekstand
  • huur tafel 5,00 , huur stoel 1,00
  • dag zelf : 2,00/m extra
  • standgelden storten op reknr BE90 1030 2351 8932 op naam van vzw-rmbo en vermelding rommel beurs.
 • Info en inlichtingen:

In samenwerking met vzw De vlaamse ardennen : 0477/825694


zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017: WINTER ROMMELBEURS

 • Zaal COC
 • Nieuwe brugstraat 2 - RONSE
 • Van 10 u tot 18 u
 • Info voor de standhouders :
  • Rijstand 6,00/m ,muurstand 8,00/m voor 2 dagen
  • Rijstand 4,00/m ,muurstand 5,00/m voor 1 dag
  • Hoekstand 5,00 extra per dag ,
  • Huur tafel 5,00 stuk , huur stoel 1,00 stuk
  • Dag zelf 2,00/m extra
  • Verplicht in te schrijven ente storten: BE90 1030 2351 8932
  • Opstellen vanaf 7u s morgens

BEPERKTE PLAATSEN,VOL is VOL

in samenwerking met vzw De vlaamse ardennen : 0477/825694


maandag 17 april 2017: derde paasmaandagrommelmarkt

 • Simon de Paepestraat en gaspard Heuvinckstraat te Oudenaarde aan rock&roll cafe t parkske
 • van 10 u tot 18 u
 • standgeld:
  • tweedehands 1,50/m
 • dag zelf :
  • tweedehands 3/m
 • standhouders vanaf 8 u
 • Standhouders die vorig jaar (2016) inschreven en BETAALDEN krijgen 0,50 euro korting wegens de slechte weersomstandigheden.

schapendries

zaterdag 29 april 2017 : LEUPEGEM-Oudenaarde

 • 13de  schapendriesrommelmarkt
 • van 8u tot 18u
 • standhouders vanaf 6u,genummerde plaatsen,wagen bij de stand
 • standgeld:
  • tot 14/04: 2,00 /m 
  • vanaf 14/04 : 3,00/m
  • dag zelf : 4,00/m

Zondag 21 mei 2017 : Wortegem petegem

 • 1 ste rommelmarkt ter gelegenheid van de wortegemse feesten
 • aan de kerk te Wortegem van 12 u tot 20 u
 • standhouders vanaf 10 u
 • standgeld : 2,00/m
  • vanaf 14/05 : 3,00/m
  • dag zelf : 4,00/m
 • genummerde standen
 • auto's bij de stand
 • met randanimatie,optredens en oldtimershow

9 straten en pleinen rommelmarktzaterdag 10 juni 2017: nabij UZ  te  GENT

 • 18de grote 9 straten en pleinen rommelmarkt
 • standhouders en bewoners op  P.huyssensplein, D.Dewaghemakerestraat, L.Plumionplein, J.ondermacqplein, S.Vanasscheplein, R.Keldermanstraat, B.Dewildestraat, D.kindtplein, J.stassinsplein en steenakker.
 • van 8 u tot 18 u
 • standhouders vanaf 6u, genummerde plaatsen
 • standen met wagen
 • standgeld:
  • tot 25/05: 2,00/m
  • vanaf 25/05: 3,00/m
  • dag zelf: 4,00/m
 • GEEN nieuwe waren, drank en voeding

zaterdag 01 juli 2017 : Leupegem -Oudenaarde

 • jaarlijkse rommelmarkt
 • Puistraat en verenigde natienlaan
 • van 8 u tot 18 u
 • standhouders vanaf 6 u
 • genummerde standen
 • wagens bij de stand
 • standgeld : 1,50/m
  • vanaf 24/06 : 2,00/m
  • dag zelf   : 3,00/m

zondag 20 augustus 2017 : Nazareth

 • jaarlijkse rommelmarkt
 • schoolstraat
 • van 8 u tot 18 u
 • standhouders vanaf 6 u
 • genummerde standen
 • wagens bij de stand
 • standgeld : 1,50/m
  • vanaf 13/08 : 2,00/m
  • dag zelf   : 3,00/m

zaterdag 07 oktober 2017 : Oudenaarde en deelgemeenten

 • Garageverkoop  van 10 u tot 18 u
 • Routeplanner vanaf 9u30. Adres van afhaling wordt telefonisch doorgegeven.
 • 5,00  per deelnemende bewoner.

zondag 1 november 2017: zaal de Qubus, Oudenaarde

 • Grote rommelbeurs met strip-boek en muziekmarkt
 • De Qubus – Oudenaarde
 • Info Standhouders :
  • genummerde plaatsen
  • standen opzetten vanaf 7 u
  • inschrijven verplicht
 • standgeld :
  • 4,00/meter rijstand, 5,00/m muurstand
  • 5,00 extra hoekstand
  • huur tafel 5,00 , huur stoel 1,00
  • dag zelf : 2,00/m extra
  • standgelden storten op reknr BE90 1030 2351 8932 op naam van vzw-rmbo en vermelding rommel beurs.
 • Info en inlichtingen:

Voor alle inlichtingen: vzw@vzw-rmbo.be
tel/fax : 055/610785
www.vzw-rmbo.be

groeten,

Salomon Hervé
voorzitster

Baekelandt Jacqueline
secretaris