zoekertjes

Deelname

ALGEMEEN REGLEMENT

Vzw RommelMarktBond Oudenaarde (R.M.B.O)

 • Iedere persoon kan deelnemen aan onze rommelmarkten, zowel particulieren als professionelen.

 • Professionele verkopers dienen in orde te zijn met de wetgeving op ambulante handel.

 • Elke deelnemer kan zich laten lid maken bij onze vereniging en zodoende genieten van de voordelen.
  Voorwaarden en reglement omtrent lid worden, is te verkrijgen via bestuur.

 • Inschrijven voor onze markten kan per mail: herve.salomon@telenet.be, website: www.vzw-rmbo.be, tel.: 055/610785 of gsm: 0473 35 49 31

  • Een standplaats wordt slechts voorbehouden indien het standgeld betaald is 3 dagen voor de rommelmarkt.

  • Betalen kan via overschrijving op onze rekening BE54 6718 9084 0997 op naam van vzw rommelmarktbond met vermelding van naam, data, markt en aantal meters.

  • Steeds betalen met naam waarmee je inschrijft.

  • Men kan ook contant betalen aan persoon van het bestuur.

  • Bij telefonische inschrijving moet het standgeld binnen de 10 dagen na inschrijving gestort zijn, anders wordt de plaats niet voorbehouden.Deze standplaats mag dan door de inrichting terug verhuurd worden.

 • Deelnemers die zich als risico de dag zelf aanmelden betalen dubbel .

 • Reeds betaalde standgelden worden NOOIT terugbetaald bij annulatie van de standhouder.
  Indien onze organisatie het evenement annuleert wegens overmacht, wegenwerken, storm, enz. dan wordt het betaalde standgeld overgedragen naar het volgende jaar voor dezelfde markt en aantal meter.
  Dit enkel in geval dat onze organisatie annuleert. 
  Bij eventuele terugstortingen vragen we een administratieve kost van 25,00 euro, dewelke - indien mogelijk - afgetrokken wordt van het reeds betaalde standgeld 
 • Onze standplaatsen zijn genummerd.

 • Bij de standplaatsen mogen de wagens steeds blijven staan, doch anders vermeld op flyers.

 • Bij standplaatsen kleiner dan 6 meter moet de wagen achter de stand verwijderd worden

 • De inrichters kunnen standhouders weigeren ,indien goederen niet aan voorwaarden voldoen.

 • Standhouders dienen hun eigen afval mee te nemen, zoniet word naam doorgegeven aan hogere instanties ,
  wat ook uitsluiting op onze andere markten inhoud.

 • Verdere info word verkregen via de flyers die onze inrichting ronddeelt.

 • Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.