zoekertjes

Lid worden

 • Iedere persoon kan zich lid maken van onze vereniging, zowel particulieren als professionelen.
 • Leden betalen een jaarlijks lidgeld van 50 euro. Elk lid krijgt een lidkaart.
 • Leden krijgen hierdoor :
  • een korting van 50 cent per lopende meter met een maximale stand van 10 m.
  • Een GRATIS standplaats op onze VINTAGE M’ART op 21 juli te Oudenaarde. Standplaats even groot als de steeds genomen aantal meters (maximum 10 m)
 • Het lidgeld word betaald op onze rekening Be54 6718 9084 0997 op naam van vzw-rmbo met vermelding lidkaart en de naam op wie de kaart spreekt.
 • De lidkaart is op naam en niet overdraagbaar op collega’s.
 • Het lidgeld is voor 1 jaar te rekenen vanaf data betaling .
 • Het standgeld dient betaald te zijn 3 dagen voor de rommelmarkt, zo niet valt een lid ook onder het duurdere standgeld.doch elk lid krijgt zijn 50 cent korting per meter. Wanneer lid zich als risico de dag zelf aanmeld betaalt hij het risico geld verminderd met 50 cent.
 • Het standgeld dient tevens betaald te worden op onze rekening BE54 6718 9084 0997 met duidelijke vermelding van aantal meter ,naam en welke markt.
 • Steeds betalen onder de naam dat men inschrijft en deze die vermeld is op lidkaart.