Deelname

ALGEMEEN REGLEMENT vzw-RommelmarktBond Oudenaarde (R.M.B.O.)


§1. Iedere persoon kan deelnemen aan onze rommelmarkten, zowel particulieren als professionelen.


§2. Professionele verkopers dienen in orde te zijn met de wetgeving op ambulante handel.


§3. Inschrijven voor onze markten kan:
   per e-mail: herve.salomon@telenet.be;
   website: www.vzw-rmbo.be;
   tel.: 055/61.07.85 of gsm: 0473/35.49.31


§4. Een standplaats wordt slechts voorbehouden indien het standgeld gestort is binnen de week na inschrijving op onze rekening.


§5. Betalen kan via overschrijving op onze rekening BE54 6718 9084 0997 op naam van vzw rommelmarktbond met vermelding van naam, data, markt en aantal meters.


§6. Steeds betalen met naam waarmee je inschrijft.


§7. Men kan ook contant betalen aan persoon van het bestuur.


§8. NIET betaalde standplaatsen worden niet gereserveerd. Niet op voorhand gestort is geen plaats.


§9. Deelnemers die zich als risico de dag zelf aanmelden betalen dubbel.


§10. Standhouders die betalen in de week voor de rommelmarkten, betalen 150% (de helft erbij), zie flyers.


§11. Reeds betaalde standgelden worden NOOIT terugbetaald bij annulatie van de standhouder. Indien onze organisatie het evenement annuleert wegens overmacht, wegenwerken, storm, enz. dan wordt het betaalde standgeld overgedragen naar het volgende jaar voor dezelfde markt en aantal meter. Dit enkel in geval dat onze organisatie annuleert. Bij eventuele terugstortingen vragen we een administratieve kost van €25,00, dewelke - indien mogelijk - afgetrokken wordt van het reeds betaalde standgeld.


§12. Onze standplaatsen zijn genummerd.


§13. Bij de standplaatsen mogen de wagens steeds blijven staan, tenzij anders vermeld op de flyers.


§14. Bij standplaatsen kleiner dan 6 meter moet de wagen achter de stand verwijderd worden.


§15. Men dient STEEDS door te geven met welk verplaatsingsvoertuig men komt, indien niet vermeld wordt die stand aanzien als 'enkel wagen'.

 • AUTO: standplaats 6 m lang en 3,50 m diep (incl. wagen).
 • AUTO met AANHANGWAGEN: standplaats 10 m lang en 3,50 m diep (incl. wagen/remorque).
 • CAMIONETTE / MOBILHOME: standplaats 12 m lang en 3,50 m diep (incl. camionette).
 • CAMIONETTE met REMORQUE: standplaats 16 m lang en 3,50 m diep (incl. camionette/remorque).
 • Indien extra diepte gewenst dient er €1,00/meter extra bijbetaald te worden.
 • Houd er ook rekening mee dat er steeds BEPERKTE diepe plaatsen zijn.
 • De eerst betaalden hebben dus voorrang.
 • Bij standen kleiner dan 6 m dient het verplaatsingsvoertuig na het lossen het parcour te verlaten.

 • §16. De inrichters kunnen standhouders weigeren, indien goederen niet aan voorwaarden voldoen.


  §17. Verkoop van wapens, propagandisch materiaal, drank en voedingswaren zijn ten strengste verboden.


  §18. Het thema van de rommelmarkt moet worden gerespecteerd.


  §19. Enkel gesleten waren, brocante en curiosa kunnen worden verkocht.


  §20. Voedingswaren in samenspraak met de inrichter.


  §21. NIEUW WAREN  zijn beperkt toegestaan, doch deze betalen €5,00 per meter. Steeds de aard van de nieuw waren doorgeven.


  §22. Standhouders dienen hun eigen afval mee te nemen, zoniet wordt hun naam doorgegeven aan hogere instanties, wat ook uitsluiting op onze andere markten inhoudt.


  §23. Verdere info word verkregen via de flyers die onze inrichting ronddeelt.


  §24. Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.


  Hervé Salomon